Sperare

Pracujemy Metodą Krakowską

Zajmujemy się terapią dzieci z Autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, wadami słuchu, afazją, porażeniem mózgowym, zaburzeniami komunikacji językowej oraz opóźnionym rozwojem języka.

Pomagamy dzieciom i rodzicom poszukującym porady, pomocy i wsparcia.

Nasi specjaliści to: logopedzi, pedagodzy, psycholog, rehabilitanci i dietetyk.


Nasza misja

Jesteśmy zespołem specjalistów psychologii, pedagogiki oraz logopedii. Współpracujemy również z dietetykiem.

Nasz cel to stworzenie kompleksowego Centrum Terapeutycznego, gdzie najlepsi specjaliści z pełnym zaangażowaniem będą służyć pomocą wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie. Dążymy do spójnej i kompleksowej terapii w ramach jednego ośrodka, gdzie terapeuci komunikują się ze sobą tworząc zespół współnie działających specjalistów dla każdego dziecka. Chcemy aby role jakie pelnią specjaliści w terapii były dostosowane do potrzeb dziecka.

Oferujemy

  • Konsultacje logopedyczne, psychologiczne i pedagogiczne
  • Diagnozy psychoruchowe testem KORP
  • Terapię logopedyczną
  • Terapię pedagogiczną
  • Terapię psychologiczną
  • Rehabilitację ruchową
  • Integrację sensoryczną
  • Konsultacje z dietetykiem

Zajęcia odbywają się indywidualnie lub grupowo.

Zapraszamy do CENTRUM TERAPEUTYCZNEGO SPERARE w Katowicach na turnusy terapeutyczne prowadzone całościową Metodą Krakowską (również Manualne Torowanie Głosek), które są organizowane na jeden lub dwa tygodnie intensywnej terapii. Dziecko ma zajęcia od 1 do 3 godzin zajęć dziennie. Jest to turnus elastyczny, czyli dostosowany do możliwości dziecka.

Zapisy i dodatkowe informacje pod numerami telefonów: 784-468-123 lub 604-149-003

Poniżej linki do dokumentów w PDF, z wytycznymi do pracy w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.


Wytyczne do pracy COVID-19 - Dla Rodziców
Wytyczne do pracy COVID-19 - Dla Terapeutów