Nasze usługi

Dzięki zajęciom teraputycznym prowadzonym w naszych gabinetach nie tylko uczymy porozumiewać się czy poprawiać możliwości motoryczne ale również dzięki wspólnej pracy wielu specjalistów pracujemy nad poprawą komfortu życia całej rodziny.

Cennik

*Cennik obowiązuje od 01-11-2022

>
Usługa 1 godz.1,5 godz.
Logopeda 150 zł 220 zł
Logopeda + elektrostymulacja 180 zł 250 zł
Pedagog 150 zł 220 zł
Psycholog 150 zł 220 zł
TUS 80 zł 120 zł
Rehabilitacja / SI 150 zł 220 zł
>
Konsultacja 1 godz.1,5 godz.
Logopeda -- zł 250 zł
Pedagog 180 zł -- zł
Psycholog 180 zł -- zł
Rehabilitacja / SI 180 zł -- zł
>
Test KORP 2 spotkania 1,5 godz.
Badanie 400 zł
>
Turnusy Ilość zajęćKoszt
Logopeda (mtg + pj) 5 x 1,5h log 1100 zł
Logopeda (mtg + pj + elektro) 5 x 1,5h log 1250 zł
Logopeda (mtg + pj) + pedagog/psycholog/rehabilitacja (5 x 1,5h log) + (5 x 1h ped/psych/reh) 1650 zł
Logopeda (mtg + pj + elektro) + pedagog/psycholog/rehabilitacja (5 x 1,5h log) + (5 x 1h ped/psych/reh) 1800 zł
>
Opinie Cena
Jednospecjalistyczna 100 zł
Wielospecjalistyczna 200 zł

Objaśnienia:

mtg - manualne torowanie głosek
pj - programowanie języka
elektro - elektrostymulacja

Terapia Logodopedyczna

W terapii logopedycznej wykorzystujemy metody pracy dostosowane do potrzeb dziecka. Nasi specjaliści posiadają również specjalizację z surdologopedii i tyflopedagogiki. Terapia logopedyczna to zajęcia indywidualne.
Jeśli jest możliwość, na zajęcia zapraszamy również rodzica/opiekuna. W większości przypadków wymagamy obecności rodzica podczas terapii, pozwala to na odpowiednie przygotowanie dorosłego do pracy z dzieckiem w domu.
Uważamy, że sukces terapii bardzo mocno zależy od konsekwentnej i regularnej terapii prowadzonej przez terapeutę na zajęciach w gabinecie oraz późniejszą kontynuację w domu przez rodzica.

Terapia pedagogiczna

Zajęcia pedagogiczne ukierunkowane są na rozpoznanie i wypracowanie problemów z jakimi boryka się dziecko ale również problemów które utrudniają życie całej rodziny.
Praca polega na zabawie, podczas której terapeuta omawia z dzieckiem trudne dla niego problemy i pokazuje jak można je rozwiązać, jak powinno się zachować w problematycznych dla niego sytuacjach.

Terapia psychologiczna

Zajęcia z psychologiem w dużej mierze przypominają zajęcia pedagogiczne, przy szczególnym zwróceniu uwagi na aspekty, które wymagają pomocy psychologa. Terapia pedagogiczna i psychologiczna w naszych ośrodkach jest stosowana zamiennie i uzupełniająco. Podczas zajęć grupowych z dziećmi pracują jednocześnie pedagog i psycholog.

TUS - Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych prowadzony jest zarówno przez psychologa jak i pedagoga, odpowiednio dobrana grupa dzieci uczy się sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie. Poza zajęciami mającymi na celu poprawę relacji międzyludzkich również przepracowywane są kwestie związane z życiem codziennym rodziny. Grupy dobierane są w taki sposób, aby każde dziecko mogło aktywnie brać udział w zajęciach co przekłada się na efekty pracy terapeutycznej.

Rehabilitacja

Rehabilitacja to proces, który ma na celu umożliwienie dzieciom osiągnięcie swojej maksymalnej sprawności i samodzielności na dalszych etapach rozwoju. Dzięki odpowiednio wcześnie podjętej rehabilitacji w wielu przypadkach możliwe jest całkowite wyeliminowanie problemu zdrowotnego u dziecka lub jego znaczne zminimalizowanie. Skuteczna rehabilitacja musi być właściwie dobrana dla danego dziecka i prowadzona pod okiem wykwalifikowanego specjalisty. Obecnie segment usług rehabilitacyjnych dla dzieci rozwija się bardzo dynamicznie, a możliwości terapeutyczne stają się coraz większe wraz z rozwojem nowoczesnych technologii.

Test KORP

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego - KORP to test przeznaczony do oceny rozwoju dziecka. Pozwala na ustalenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego. KORP jest przeprowadzany przez logopedów, pedagogów, psychologów, nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej i innych specjalistów, którzy dokonują oceny rozwoju psychoruchowego dzieci.