Sabina Błędzińska

Właściciel Centrum Terapeutycznego, założyciel i Dyrektor Poradni.
Logopeda, pedagog, tyflopedagog
Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, na kierunku pedagogika specjalna, o specjalizacji oligofrenopedagogika. Ukończyłam również podyplomowe studia na kierunku logopedia z glottodydaktyką oraz surdopedagogikę.
Terapeuta z wieloletnim doświadczeniem intensywnie zajmującą się różnorodnymi formami wsparcia w zakresie terapii logopedycznej. Holistyczne podejście w zakresie prowadzenia terapii z dzieckiem i jego rodziną oparte jest na budowaniu kompetencji komunikacyjnej zarówno w sposób dążenia do mowy werbalnej jak i poprzez działania mające doprowadzić do komunikacji polegającej na zastosowaniu alternatywnych sposobów komunikacji. Od 2013 roku terapeuta pracujący według zasad Metody Krakowskiej, bardzo mocno nastawiony na efektywną komunikację. Terapeuta Manualnego Torowania Głosek, skutecznej metody torowania drogi neurologicznej wzorców poprzez układanie narządów artykulacyjnych.

Robert Frankowski

Z-ca Dyrektora Poradni
Pedagog, trener TUS, terapeuta SI
Posiadane wykształcenie to tytuł mgr w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu na kierunku Pedagogika Pracy i Zarządzanie Bezpieczeństwem, dodatkowo ukończone studia podyplomowe na kierunkach Przygotowanie w zakresie psychologiczno–pedagogicznym oraz dydaktycznym, Edukacji i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Oligofrenopedagogika, Integracja sensoryczna z certyfikatem diagnozy i terapii SI, jak również liczne kursy i szkolenia przede wszystkim trenera TUS SST.
Jestem osobą komunikatywną i odpowiedzialną, która stale się rozwija i szuka nowych metod pracy. Jako osoba cierpliwa i łagodna, dobrze rozumiem się z dziećmi. Posiadam kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej.Posiadam umiejętności organizacyjne, dzięki którym w sposób planowy i systematyczny realizują postawione cele.

Monika Józkowicz

Z-ca Dyrektora Poradni
Logopeda, nauczyciel języka poskiego
Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim na kierunku Filologia Polska. Ukończyła studia podyplomowe z Logopedii i Medjalnej Emisji Głosu

Anna Wajdner-Mazgaj

Logopeda
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Teologicznym, kierunek teologia nauczycielska. Ukończyłam również Studia Podyplomowe na AWF w Katowicach, kierunek Edukacja dla bezpieczeństwa i obronności oraz Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu w Katowicach na Uniwersytecie Śląskim, kierunek logopedia.

Milena Kuligowska-Ratajczyk

Logopeda
Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, na kierunku pedagogika specjalna, o specjalizacji surdopedagogika oraz Akademii Świętokrzyskiej, na kierunku "Rewalidacje z terapią pedagogiczną". Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku logopedii oraz matematyki.

Łucja Murzyn

Logopeda
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku logopedia. Poszerza swoją wiedzę w zakresie neurologopedii klinicznej na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Prowadzi terapię logopedyczną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Zajmuje się także terapią dyslalii.

Katarzyna Gwizdalska

Logopeda
Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki specjalnej. Ukończyłam studia podyplomowe w kierunku Oligofrenopedagogiki oraz Terapii Pedagogicznej w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach, a także Edukacji i wspomagania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Surdo i Tyflopedagogiki oraz Logopedii w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Sylwia Nowak

Fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej
Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Fizjoterapeuta i terapeuta integracji sensorycznej z wieloletnim stażem. Od czasu ukończenia studiów regularnie uczestniczy w kursach i szkoleniach związanych z tematyką pediatryczną. W swojej pracy zawodowej zajmuje się wadami postawy, zaburzeniami neurorozwojowymi oraz zaburzeniami integracji sensorycznej.

Iwona Brąszewska

Psycholog
Prowadzi terapię psychologiczną oraz TUS. Pracuje również jako psycholog w dwóch szkołach podstawowych. Absolwentka Psychologii oraz Socjologii Reklamy i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i koordynowaniu projektami - ostatnie lata spędziła w Warszawie, gdzie prowadziła szkolenia i zarządzała administracją w szkole językowej. Po powrocie do Katowic współpracowała z dwoma Fundacjami wspierajacymi rozwój dzieci, które przyjechały z Ukrainy. Wcześniej miała możliwość sprawdzenia się w świecie korporacji jak i pracy społecznej.

Magdalena Serkies

Fizjoterapeuta
Magister fizjoterapii, Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Od czasu ukończenia studiów regularnie uczeestniczy w kursach i szkoleniach związanych z fizjoterapią pediatryczną. Ukończyła szkolenie DNS pediatric według Kolara - moduł A i B. Na codzień pracuje z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi oraz wadami postawy.

Jakub Zalasiński

Fizjoterapeuta
Magister fizjoterapii, Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. W pracy wykorzystuje metodę DNS opartą na kinezjologii rozwojowej.

Małgorzata Błędzińska

Manager