Usługi

Zapraszamy do CENTRUM TERAPEUTYCZNEGO SPERARE w Katowicach na turnusy terapeutyczne prowadzone całościową Metodą Krakowską (również Manualne Torowanie Głosek), które są organizowane na jeden lub dwa tygodnie intensywnej terapii. Dziecko ma zajęcia od 1 do 3 godzin zajęć dziennie. Jest to turnus elastyczny, czyli dostosowany do możliwości dziecka.

Zapisy i dodatkowe informacje pod numerami telefonów: 784-468-123 lub 604-149-003

Terapia logopedyczna zajęcia terapeutyczne ze specjalistami logopedami, surdopedagogami, tyflopedagogami. Zajęcia mają formę pracy indywidualnej terapeuty z dzieckiem - jeśli to możliwe, praca w obecności opiekuna.
Terapia psychologiczna zajęcia z psychologiem, zajęcia odbywają się indywidualnie lub grupowo. Specjalista psycholog kwalifikuje dziecko do odpowiedniej grupy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci lub na zajęcia indywidualne.
Trening umiejętności społecznych - indywidualne zajęcia z treningu umiejętności społecznych, zajęcia odbywają się indywidualnie. Specjalista psycholog lub pedagog pracuje z dzieckiem aby poprawić zachowania społeczne oraz aby w efekcie terapii można było dziecko włączyć do zajęć grupowych.
Trening umiejętności społecznych - grupowe zajęcia z treningu umiejętności społecznych, zajęcia odbywające sie grupowo. Specjalista psycholog lub pedagog kwalifikuje dziecko do odpowiedniej grupy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci.
Szkolenia Szkolenia skierowane dla opiekunów, rodziców i nauczycieli dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Test KORP test KORP, są to Karty Oceny Psychoruchowego Rozwoju Dziecka, test prowadzony jest w trakcie dwóch lub trzech spotkań w zależności od możliwości dziecka. Test składa się z wywiadu z rodzicem oraz badaniu dziecka, na koniec rodzic otrzymuje wyniki w postaci Karty Oceny Rozwoju (wskazujące mocne i słabe strony różnych sfer rozwoju) oraz wskazówki do pracy z dzieckiem.

Cennik

Terapia logopedyczna - 100 zł/godz.
Terapia psychologiczna - 100 zł/godz.
Trening umiejętności społecznych - indywidualne - 100 zł/godz.
Terapia pedagogiczna - 100 zł/godz.
Trening umiejętności społecznych - grupowe - 60 zł/godz.
Fizjoterapia - 100 zł/godz.
Konsultacja - 120 zł/1,5 godz.
Integracja sensoryczna
Terapia - 100 zł/godz.
Diagnoza - 100 zł/godz.
Test KORP - Ocena Rozwoju Psychoruchowego Dziecka - 300 zł/test