Nasza oferta szkoleń

Aktualne szkolenia!


Zapraszamy na pierwszy cykl szkoleń dotyczący diagnozy i terapii dzieci ze spektrum autyzmu

Do kogo skierowane są szkolenia?

Szkolenia przeznaczone są dla specjalistów wczesnej interwencji, rehabilitantów, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkoli, opiekunów małych dzieci oraz rodziców.

Osoba prowadząca:

mgr Magdalena Wilk – Konieczna

Pracuje jako polonistka i terapeuta-logopeda z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera, alalią, afazją i dysleksją. Pracę terapeutyczną prowadzi zgodnie z założeniami Metody Krakowskiej. Jest mamą-terapeutą syna z Zespołem Aspergera. Jej zmagania terapeutyczne opisała Pani Profesor Jagoda Cieszyńska-Rożek w książce pt. "Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci".


Tematy szkoleń!

 • "Wczesna​​ diagnoza zaburzeń​​ ze​​ spektrum autyzmu ​​u dzieci."
 • "Pomoc​​ instytucjonalna dla​​ rodziców​​ dzieci​​ ze spektrum ​​autyzmu."
 • "Metoda​​ Krakowska​​ w pracy ​​z dziećmi​​ ze spektrum​​ autyzmu."
 • "Wpływ wysokich technologii na rozwój wtórnych zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci zdrowo urodzonych."
 • "Wpływ wysokich technologii na rozwój zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci z grupy ryzyka."
 • "Wpływ neronów zwierciadlanych na rozwój zachowań empatycznych u dzieci i młodzieży."
 • "Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych u dzieci z dysleksją."
 • "Symultaniczno-sekwencyjna Metoda Nauki Czytania, czyli jak uczyć czytania małe dzieci."
 • "Autyzm a Zespół Aspergera - diagnoza różnicująca."
 • "Moje dziecko, mój uczeń ma Zespół Aspergera. Specyfika zaburzenia i metody postępowania."
 • "PBP Porozumienie Bez Przemocy - wprowadzenie."
 • "Teoria inteligencji wielorakich Hogwarda Gardnera." (Jak rozwijać wszystkie inteligencje u dzieci podczas zajęć przedszkolnych i szkolnych).
 • "Neurodydaktyka, czyli uczenie przyjazne mózgowi." (Jak uczyć, by nauczyć? Jakie metody i formy pracy preferowane są przez mógi cyfrowych tubylców, czyli dzisiejsze dzieci i młodzież).
 • "Stymulacja rozwoju małego dziecka od urodzenia do 3 roku życia. (Warsztat dla nauczycieli żłobkó, przedszkoli, rodziców, dziadków, terapeutów, specjalistów)."
 • "Stymulacja rozwoju małego dziecka od 3 do 6 roku życia. (Warsztat dla nauczycieli żłobkó, przedszkoli, rodziców, dziadków, terapeutów, specjalistów)."


CENNIK

Koszt szkolenia dla jednej osoby, to: 180zł